Сео - Seo
Онлайн бизнес - Уеб сайт и търговия. Франчайзинг бизнес в интернет 


www.webprobulgaria.com
Афилиейт маркетинг

Вие сте решили, че без SEO оптимизация развитието на проекта в бъдеще е невъзможно. Намерили сте специалист, дали сте му достъпите. След известно време започвате да получавате все повече препоръки за имплементация - от ниво на структура на сайта, текстове и най-ценното — дизайна.

Как да се разбере, дали всичко това е необходимо, и какво точно прави SEO специалистът за оптимизацията на Вашия сайт?

Без значение, дали ще популяризирате сайта в България, Русия или САЩ, и съответно държите на Google или Яндекс, самият процес на SEO оптимизацията е същия, като цяло. Разбира се, няма точни ограничения и много зависи от спецификата, обаче все пак има около десет етапа на работа, които са задължителни.
1. Анализ на сайта, тематиката и конкурентите

Този етап е актуален за следните сайтове:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Когато SEO специалистът получава всички достъпи до уеб анализа на проекта и админ панелите (или след като ги създава самостоятелно), той започва анализ на продукти и услуги, дава обща оценка на сайта, за да разбере какво трябва да се направи първо.

На този етап се формира стратегия за SEO оптимизацията и детайлен план за работа.

Какво по-точно прави специалистът?

Анализира общата видимост на сайта не само по най-честотните ключови думи, но и по думи със средна и ниска честотност.
Прави анализ на конкуренти, лидери на пазара, за да открие най-доброто в тях и да го използва като ориентир в тази тематика.
Анализира структурата на сайтове-лидери в нишата, тяхната линк маса.
Открива ключови думи, за които трябва да бъдат създадени и оптимизирани целеви страници.
Прави както обикновен анализ въз основа на резултатите от търсенето, така и системен анализ, например с помощта на Serpstat.

За какво е това? SEO специалистът определя дали има нужда да се правят веднага мащабни промени в сайта. Например, да се променя CMS (система за управление на съдържанието), да се адаптира сайтът за мобилни устройства, да се смени протоколът http на https и т.н.

Грамотният специалист съобщава за нужните мащабни промени предварително, например, за да изясни у програмистите доколко е възможна доработка на текущата версия CMS.

Също така това позволява да се определи целия бюджет за оптимизацията на проекта - разходите за контент, линкове и други.

Мащабните промени е по-добре да се правят предварително, иначе, по време на 3-4 месеца работа върху имплементацията на SEO одита, Вие ще се сблъснете с това, че оптимизацията на филтри, добавянето на нови тагове или категории, ще бъдат технически невъзможни.
2. Формиране на първично ядро с ключови думи

Този етап е актуален за следните сайтове:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

За момента имате стратегия за SEO оптимизация, план за работа, предварителен анализ на сайта и на сайтовете на лидерите на пазара. На следващия етап SEO специалистът с помощта на Serpstat, Wordstat и други инструменти за събиране на ключовите думи ще събира, клъстеризира по групи, анализира за честотност семантичното ядро.

То ще бъде от полза за:

формиране на структурата на сайта;
съставяне на шаблони за генерация на мета тагове и формиране на мета тагове ръчно (Title, Description, Keywords), заглавия H1, H2;
написване на текстове за целеви страници;
създаване на грамотно налинкване;
външна оптимизация на сайта;
анализ на видимостта на сайта.

Семантичното ядро може да се състои като от няколкостотин ключови думи (за малки сайтове - визитки), така и от няколко хиляди (за онлайн магазини).

Семантичното ядро може да се състои като от няколкостотин ключови думи (за малки сайтове - визитки), така и от няколко хиляди (за онлайн магазини)

Този фрагмент не съдържа дори 1 % от ключовите думи за сайт, продаващ обувки.

Процесът на съставяне на ядрото е дълъг и, според обема на сайта, може да трае няколко месеца. Затова го разбиват на раздели и категории, за да не се бави оптимизацията като цяло и да се разширява семантичното ядро успоредно с други работи.
3. Формиране на широка структура на сайта

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Търсачките постоянно усъвършенстват своите алгоритми и показват най-релевантните страници спрямо търсенето на потребителите. Ако ще потърсите “лаптоп с подсветка на клавиатурата”, ще видите на първите позиции най-релевантните страници спрямо запитването.

Търсачките постоянно усъвършенстват своите алгоритми и показват най-релевантните страници спрямо търсенето на потребителите

Ако искате да видите на тези позиции своя проект, то без формиране на широка структура няма как да стане. За всяка група търсения трябва да се създаде и оптимизира целева страница.

Важно е да се помни, че за супер-нискочестотни ключови думи по-добре да се оптимизират картички на конкретни продукти, тъй като те само ще пречат на популяризирането на важните страници, защото ще отнемат част на вътрешната тежест.

Супер-нискочестотна ключова дума е тази, която потребителите са търсили не по-често от 5 пъти на месец.

За високочестотните ключови думи се създават страници на категории, за средночестотни и нискочестотни - статични страници на филтри/пресичане на филтри.

За високочестотните ключови думи се създават страници на категории, за средночестотни и нискочестотни - статични страници на филтри/пресичане на филтри

Откъде да се взимат идеи за създаване на нови целеви страници?

Анализ на SERP-a.
Анализ на конкуренти.
Вътрешно търсене в сайта.
Анализ на продуктов асортимент / гама услуги.

За големите магазини с точки в различни градове, като и за сайтове за обяви, компании с филиали, броят целеви страници в структурата се умножава на броя градове. Важно е съдържанието на тези страници да бъде уникално.

Това е дълъг процес, големите проекти реализират създаването на нови страници за филтри за конкретни категории дори след две години от началото на работа върху имплементирането на SEO одита. Все пак основната работа по разширяване на структурата на целеви страници трябва да бъде свършена по-рано — за да получим желания ефект.
4. Формиране на задание за вътрешна оптимизация

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Специалистът оправя грешки във вътрешната оптимизация на сайта, работи с целеви страници спрямо групи запитвания, премахва дублирани страници. За тази цел се прави технически SEO одит на сайта, въз основа на който се формират задания за вътрешната оптимизация.

Задължително се изпълнява следния чек-лист (по ред на важност):

Настройка на автоматично формиране на Title, Description и заглавия H1 въз основа на шаблони на категории, продукти, филтри, пресичане на филтри, страници, създадени за геозапивания и т.н.
Формиране на адресите на страниците в сайта (преминаване към user frendly URL).
Оптимизация на филтри: създаване на правила за формиране на URL адреси за филтри и техните пресичания, мета тагове, видимост на препратките към филтри.
Увеличаване на скоростта на отговора на сървъра, на зареждането на страниците в сайта.
Премахване на дублирани страници с помощта на постоянни пренасочвания, канонични адреси, noindex follow.
Създаване на XML-карта на сайта.
Настройка на многоезичност (при наличие на езикови версии).
Оптимизация на страници за пагинация.
Оптимизация на кода за отговор на сървъра и заглавията на страниците.
Настройка на микроформати на отзиви, на информация на картичките на продукти.

5. Организация на вътрешно налинкване

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Често причина за лошо класиране на сайта е проблем с придаването на страниците статична тежест. За какво става дума?

Важно е не само да се създадат целеви страници, но и да се направи вътрешно налинкване така, че потребителите и робота на търсачките да могат да преминат на други страници. Иначе целевите страници може да не се появят в индекса на търсачките.

Обикновено този проблем се среща за страниците с оптимизирани филтри — потребителят може да премине към такава страница, избирайки филтър, а роботът на търсачките не я вижда.

Важно е не само да се създадат целеви страници, но и да се направи вътрешно налинкване

Също така на този етап SEO специалистът прави налинкване на категориите на меню с помощта на различни скриптове, добавяйки по-рано събраните и клъстеризираните ключови думи, предава статичната тежест от страници с ниска конкуренция (например, от продуктови картички, пресичания на филтри) на страници от по-високо ниво на вложеност.
6. Оптимизация на контент

Този етап е актуален за следните сайтове:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.

Специалистът ръчно създава уникални мета тагове (Title, Description, Keywords) и заглавия H1 въз основа на «Long Tail» на ключови думи за тези страници, където това е необходимо. Също така за страниците, които се оптимизират, се създават текстове, които включват по-рано събраните ключови думи, отчитайки изискванията на търсачките.

Текстовете влияят на класирането на страниците по високочестотните ключови думи и клювочи думи с «Long Tail».
7. Работа с краулинг бюджет

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти с възможност за филтрация на резултати от търсене и сортиране.
Сайтове за обяви.

Краулинг бюджет на робот на търсачката — това е броя страници, който той може да обмине в сайта за един път.

Често собствениците на сайтовете, след като прочетат 1-2 статии за оптимизиране на филтри и тагове, създават стотици страници с безполезни филтри, за които дори няма или почти няма търсения. Нещо повече - те не затварят за робота страници с пресичане на филтри от един блок (например, два бранда), пресичане на четири и повече филтри; не затварят страници за сортиране: по цена, рейтинг, брой продукти на страницата. Това са големи грешки.

Като резултат роботът може да индексира само част от страниците на филтри — и ще си тръгне. Дори грамотно да направите всичко останало, точно това ще стане причина сайтът да не попадне в индекса. Също така статичната тежест на страниците на категории силно ще се намали.

Препоръчително е само специалист с опит да работи с краулинг бюджета. Специалистите грамотно ще затворят за индексация «излишни страници», създадени само за удобство на потребителите, ще оставят само нужните филтри, ще забранят на работите да минават «излишните страници» и ще затворят препратките към тях.
8. Подобрение на юзабилити на сайта

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Отчитат ли алгоритмите на търсачките поведенческите фактори — това как потребителите взаимодействат със сайта? Да, отчитат.

SEO специалистите работят за:

да не се връщат потребителите назад в резултатите от търсенето;
намаляване на степента на отпадане;
увеличение на времето на престой на страница.

Адаптация на сайта за мобилни устройства съществено ще увеличи видимостта му в резултатите от мобилното търсене, също така ще се увеличат конверсии от мобилните устройства. Опростяване на навигацията намали степента на отпадане. Грамотно оформяне на страницата «За нас» ще увеличи доверието от страна на потребители и търсачки.
9. Външна оптимизация на сайта

За кого е актуално това? За всеки тип сайт в тематика с висока конкуренция.

Най-често в тематики с ниска конкуренция може да минете без увеличение на външна линк маса, обаче основната външна оптимизация е необходима. Колкото повече качествени тематични сайтове сочат към Вашия сайт, толкова по-авторитетен той става за търсачките.

Съществуват доста параметри, по които трябва да се прави линк профил и да се отбират сайтове-донори. SEO специалистите могат да ползват борси с постоянни линкове, да добавят естествени линкове от форуми, Q/A-сайтове и директно да добавят линкове през админ панела на сайтове, които не продават линкове.

Ние винаги препоръчваме на собствениците да публикуват такъв контент, че самите потребители да се позовават на него. Това са най-полезните препратки.
10. Увеличаване на конверсия от посетители в клиенти

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове-визитки (не Landing Page).
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.

Конверсия — това не е задължително продажба. Това може да бъде поръчка на услуги или абониране за бюлетин.

Това е комплексен етап, който изисква знания за дизайн, юзабилити, email-маркетинг и дори умения за създаване на качествен контент.

Какво първо прави специалистът?

Корегира онлайн формите за поръчка.
Добавя начини за връзка с мениджърите през сайта.
Сменя цветовете на елементите на страниците.
Работи с отзиви.
Настройва тригерни персонализирани бюлетини.

И това е само малката част от това, което подпомага увеличаването на конверсията на сайта.
11. Поетапна оптимизация на страници

Този етап е актуален за:

Онлайн магазини.
Сайтове за услуги и продукти.
Новинарски сайтове.
Сайтове за обяви.
Корпоративни сайтове.
Форуми.

Въз основа на класирането на страници по ключови думи и анализ на трафик по категории, SEO специалистите постоянно работят със структурата на сайта, разширяват я, правят корекции на текстовете, мета таговете, вътрешното налинкване, външната линк маса на страниците. Това е продължителен процес.

Всичко се усложнява от постоянното обновяване на алгоритмите на търсачките, във връзка с което често се налага промяна на стратегията за оптимизация на сайта и постоянни усилия за подобрение за потребители и търсачки.
Изводи

Условно можем да разграничим 11 етапа в работата на SEO специалиста:

Анализ на сайта на клиента, на тематиката и конкурентите. Формиране на стратегия и план за работа. Актуално е за всеки тип сайт.
Събиране и клъстеризация на семантика, формиране на първично семантично ядро. Актуално е за всеки тип сайт.
Създаване на широка структура на сайта. Не е актуално за тясно специализирани продукти и услуги, които изпълняват специфични цели.
Провеждане на одит, формиране на задания за техническа оптимизация на сайта. Актуално е за всеки тип сайт.
Вътрешно налинкване, увеличение на тежестта на важни за оптимизацията страници. Актуално е за всеки тип сайт, освен малки сайтове-визитки и специфични продукти.
Оптимизация на контент. Актуално е за всеки тип сайт.
Работа с краулинг бюджет. Актуално е за онлайн магазини, сайтове с обяви, сайтове за услуги, където има опция за филтриране и сортиране на данни.
Подобрение на позваемост на сайта. Актуално е за всеки тип сайт.
Външна оптимизация, работа с линк профил. Не е актуално за тематики с ниска конкуренция.
Увеличаване на коефициент на конверсии от посетители в клиенти. Актуално е за всеки тип сайтове, освен форуми.
Поетапна оптимизация на страници по раздели, категории, реализация на доработки въз основа анализ на данни. Може да не е актуално за малки сайтове-визитки.

Почти всички тези етапи са неактуални за едностранични сайтове (Landing Page).

Разбира се, има доста детайли, които не са споменати в тази статия. Например, пренос на сайт при смяна на CMS или работа с мобилната версия. Обаче за всичко си има ред, очаквайте още много интересни статии за SEO.

Интернет – защо е важно присъствието ти

„Колко пъти си закъснявал за среща само за да откриеш, че асансьорът е “извън употреба”. Това безспорно означава, че се е налагало да ползваш стълбите“.

Добрата новина е, че фирмите могат да ползват Интернет, за да оставят бавния темп на развитие в миналото.

Вградените сензорни технологии могат да бъдат използвани, за да се даде възможност за двупосочна, отдалечена комуникация с над един милион „асансьори“ от цял ​​свят. За Вас и Вашият бизнес от голяма полза ще са услугите на the viking – викингът.

Въз основа на заснетите данни, техници могат да направят диагностика и да постигнат максимума от дистанционно инициирани варианти за поправка или да ръководят вашето виртуално място – Вашият сайт или онлайн магазин.

Когато това бъде направено, според съответните решения, в резултат се увеличава непрекъсната работа на машината и по-доброто обслужване на клиентите.

За разлика от миналото, Интернет ще позволи на веригите за доставки да контролират външната среда и изпълнение на решенията. С изработката на онлайн магазин ще промените модела на обслужване на Вашите клиенти, ще достигате и до най-отдалечените такива и не само. Винаги ще имате достъп до база данни за параметри, промените, настройките, процес на работа и оптимизиране на работата.

Защо трябва да имате онлайн сайт в Интернет?

Всяка пазарно-ориентирана организация в Интернет, получава много повече дивиденти.

Способността на една организация да се възползва от Интернет и нещата в него не се основава единствено на по-високи нива и падежи. Въпреки това, значимостта на тези доходи зависи от такива нива.

Вземете, например потребителските продукти на производител, който планира да приложи телематика да даде възможност на организацията да улови информация за местоположението и условията на неговото транспортиране на оборудване. Докато някои компания ще са в състояние да прилага използване на Интернет, за да уловят ефективността и намалят на разходите, фирма с интегрирана верига за доставки в Интернет ще се възползват от една и съща технология за по-нататъшно подобряване на цялостната ефективност на веригата, по-лесно достигане до максимален брой потенциални купувачи и повече печалба.

Интернет спомага за подобряване на съществуващите процеси!

Освен че е двигател за трансформация на бизнеса и лекота в доставки, той може също да докара точкови ползи за съществуващите процеси, оползотворяване на активите, оптимизация на складови площи или планиране на производството.

Разпространението на сайта ви по-бързо измежду търсещите машини ще накара много от съществуващите процеси да заработят по-ефективно.

Оценка на потенциала – вливане с Интернет, ще създаде нови предизвикателства и изисквания към всяка една организацията, която най-вероятно ще е натоварена със задачата да доставя, поддържа и поема активни решения. Това може да стане с помощта на seo the viking.

Всички тези неща ви предоставят по-голяма възможност да изградите вашата онлайн верига, да имате по-успешен бизнес, да извършвате по-експедитивно и точно всяка една доставка.

Всичко това има важна водеща роля при определянето на общата бизнес стратегията. За да се направите това, Вашата организация трябва да придобие комплект старши технологични умения и лидерство, да спечели доверието на бъдещи клиенти, да определи стратегически насоки и технология. Тези умения в комплекти трябва да излизат далеч, извън досегашния традиционния акцент, върху които е работил досегашният ви бизнес.

SEO услуги

Seo услуги или още наричани СЕО услуги, са едни от най-разпространените в наши дни. Те са свързани предимно с направата и оптимизирането на даден уеб сайт, като процесът е насочен към неговото популяризиране и достигането му до повече хора. Към тази категория услуги се числят направа на сайт, анализ на сайт, изработка на дизайн и още много други. Изброените до момента представляват началния етап на сайта, независимо на каква тематика е той. Услугите се предлагат от голям брой фирми, чиято основна задача е да помагат на своите клиенти да развиват успешно бизнеса си по Интернет. Всяка една от услугите е насочена към нещо конкретно, а едновременно с това услугите са в еднаква степен важни. В областта на оптимизацията на сайт винаги може да се предложи нещо ново и интересно, което да стане основна причина за бързото му развитие. Освен споменатите вече услуги, с огромно значение са още сео одитът, поддръжка на страници в социалните мрежи, маркетинг и реклама и адуърдс кампаниите. Всички те са пряко свързани с развититието на сайта, така че той да достига доколкото се може повече потребители в онлайн пространството. То е пълно всеки ден с търсещи нови продукти и услуги хора.

SЕО оптимизация е една от важните услуги, до която прибягват имащите бизнес в онлайн пространството. В съществената си част оптимизирането на сайта представлява опитите той да бъде класиран на възможно по-горни позиции в търсещите машини, известни още като търсачки. Днес една от най-големите и актуални такива е Гугъл, а целта на всички собственици на сайтове е несъмнено да се класират в първите десет резултата. Оптиммизацията е труден и дълъг процес, който преминава през различни перипетии. Необходимо е да се обърне внимание на написването на текстове, които са предназначени за вътрешните страници на сайта, а също и за основната. В тях задължително трябва да се споменава ключовата дума, по която правят търсенията си многото потребители. Наред с това е важно да се наблегне и на анализа на сайта, който включва различни по характер неща. Сред тях се открояват репациите, а също така и премахването на стари връзки или пък тяхното евентуално запазване. В случая всичко зависи от решенията, които взимат оптимизаторите. Това не става без консултация с клиентите, които имат интерес сайтът им да получи най-доброто и да се класира на челно място в търсачките. Такива резултати се постигат, а тогава ползите са многобройни и носят на сайта огромен трафик от посетители по всяко време.

Оптимизация на сайт за начинаещи

Имате чисто нов, красив уеб сайт на който много се радвате? Да де, ама ако само вие си го гледате, какво от това, че е прекрасен? Мечтали сте си да сте собственик на уеб сайт и всички да го откриват лесно и потребителите ви да се увеличават? Мечтата ви може да стане реалност, но само с „красивия сайт” няма да стане – нужна ви е оптимизация на сайт.

Има няколко неща, които можете да направите, ако сте начинаещ и искате да успеете. Като за начало не бива да забравяте, че SEO оптимизацията на уеб сайт е дълъг и продължителен процес. Ако не сте сигурни дали ще успеете със собствени сили, е добре да потърсите SEO услугите на фирма, която може да поеме отговорността да изкачи сайта ви в по-предни позиции в търсачките. Примерно Cloxy: http://www.cloxy.com/seo/

Но ако искате да опитате сами да се справите, можете да предприемете няколко основни стъпки, които ще се опитаме да ви разкрием съвсем накратко в тази публикация.

Запомнете, че няма нещо по-важно за оптимизацията на сайт от качественото, уникално съдържание. Никога не копирайте чужди текстове – създавайте свои или ползвайте услугите на професионални копирайтъри. За Гугъл едно от най-важните неща са тъкмо оригиналните и качествени текстове.
Създавайте видеоклипчета и ги поставяйте на главната страница ( чичко Гугъл е доста благосклонен към видеото, поставено на първата страница в сайта, но пак не бива да забравяте – поставяйте само оригинално видео ).
Определете подходящите ключови думи за вашия сайт и ги използвайте в текстовете, които създавате. Добре е да използвате т.н. ”смесени” ключови думи. Примерно, ако ключовата ви дума е „врати” можете да използвате освен „врати” и „интериорни врати”, „врати Бургас”, „врати цени” т.н.
Изграждайте входящи връзки ( линкове ) към вашия сайт.
Изграждайте социални сигнали към сайта си от популярните социални мрежи, като Google+, Twitter, Facebook, Pinterest, Delicious…
Изграждайте бранд сигнали към сайта си. Определете бранда си и се постарайте това наименование да се споменава на достатъчно места в Интернет (brand mentions).

Това е само една съвсем малка част от цялостната SEO оптимизация на сайт и трябва да изминете още доста дълъг път, за да успеете, но не се отказвайте и ще успеете.

Правилният подход към рекламата в локалното търсене

Локалното търсене и функциите му извървяха дълъг път на промени през изминалите години. Това естествено се отрази и на потребителите, които използват опцията на търсачките. Процеси като този трябва да се отразят и на начина, по който бизнесът избира стратегията за своите онлайн маркетингови усилия.

В крайна сметка заради симбиозата на всички тези фактори, могат да се направят някои изводи за рекламния бизнес и локалното търсене. Те могат да послужат за основа както на стратегията за развитие на маркетинга и подобряване на резултатите от локалното търсене, така и на потребителските преживявания.

Опростеното представяне на продуктите

Продуктите, които се предоставят в резултатите на локалното търсене, трябва да бъдат максимално опростени. Това дава възможност на местния бизнес да развие повече интересни подходи, когато става дума за рекламата. Естествено в края на кампанията всеки собственик иска да види конкретните цифри на успеха. Това означава, че възвръщаемоста на инвестициите трябва да бъде лесна за изчисляване.

Големите търсачки са в състояние да опростят процеса на реклама за малкия бизнес. Те могат да направят всичко много по-бързо, лесно и евтино. Все пак, когато вече става дума за реални измерения на локалното търсене и рекламните компании, търсачките ще искат да знаят дали рекламодателите са доволни.

Именно това е идеята, която е залегнала в изграждането на новата платформа Bing Ads Express. Там е потърсен идеалният баланс между автоматизирани процеси, за да улеснят подаването на рекламите от страна на бизнеса, който разчита на локалното търсене. Все пак от търсачката не са забравили да им предоставят и добри нива на контрол над рекламите, които потребителите ще виждат.

Стартова програма за себе-доказване

Компаниите, които разчитат на локалното търсене и предлагат стартови програми, са много по-надеждни, в сравнение с онези, които казват, че имат „идеалното решение” за потребителите. Те помагат на рекламодателите да свикнат с новите методи на работа и продукти в локалното търсене. Освен това, те свикват да следят нивата на възвръщаемост на инвестициите.

Всеки рекламодател, който разчита на локалното търсене, трябва да запомни една проста истина. Човешката връзка с клиентите е ключът към развитие на местния бизнес. Затова трябва да се правят маркетингови проучвания. Без значение колко е ефективно едно решение, местният бизнес трябва да се докаже преди продуктите или услугите му да бъдат взети на сериозно.

Вертикално предимство

Компаниите, които са вертикално фокусирани, имат значително поле за изява, що се отнася до потребителско преживяване и категории на услугите или продуктите. Докато платформите за локално търсене на Google и Yelp са хоризонтални, много стартиращи платформи използват вертикалното разположение.

След като този подход започва да печели повече популярност, това може да донесе и позитиви на местния бизнес. Например, все повече ресторанти позволяват на потребителите да правят онлайн резервации.

Благодарение на вертикализациата на локалното търсене, собствениците на бизнес имат възможността да намерят нови платформи за реклама. Локалният бизнес се провали масово в опита си да рекламира във вертикални платформи. Именно това е причината, поради която може да се очаква коренна промяна.

Обръщането към мобилните устройства

Броят на смартфоните в световен мащаб нараства в геометрична прогресия. Собствениците на бизнес, които разчитат на локалното търсене, не могат да остават и секунда назад в този процес.

Този невероятно бърз растеж се отразява и на начина, по който потребителите търсят и купуват продукти или услуги. Според данните, които предоставят повечето големи вериги за продажба на дребно, една трета от покупките са направени благодарение на използването на мобилен телефон. Това е възможност, която не може да бъде пропусната от собствениците на бизнес, които разчитат на мобилното и локално търсене.

За автора: Атанас Вълчев е SEO специалист в СЕО Пал с над 4 години опит. Той се интересува предимно от локално SEO. В СЕО Пал той помага на клиенти с използването на услуги като Google My Business и други.

Без обърквания в подбора на ключовите думи

Според правилата на SEО оптимизацията, всеки собственик на сайт се стреми да намери релевантни ключови думи, за да подобри ранга на сайта си. Възможността за добро класиране само с една дума не е много голяма. И все пак, ако някой успее да се изкачи в резултатите, благодарение на няколко единични думи, това вероятно няма да е тактика за SEO оптимизация, която е в състояние да предизвика много трафик.

Повечето изследователи, които използват търсения за единични ключови думи, подлагат избора си на голямо пресяване. Това не винаги е много добра практика по отношение на SEO оптимизацията. Освен това, практиката показва, че прекалено силно отсяване може да се направи и по отношение на фразите. Причината за това се крие в опита на изследователите на ключови думи. Те се опитват да намерят специфични ключови думи, които най-точно да описват определена ниша от индустрията. Повечето интернет потребители кликват директно на първия резултат без дори да поглеждат източника на информацията.

Общуването

Някои специалисти, които се занимават със SEO оптимизация спорят, заради факта, че дори да има малко разговори, то те ще бъдат важни. Това е наистина много важно за успешната стратегия за SEO оптимизация. Вероятно това е истина, но всеки собственик на сайт трябва да се запита на каква цена идват тези разговори. Изследването на ключовите думи трябва да се сведе до възвръщането на инвестициите. В случай, че стратегията за SEO оптимизацията на един сайт се основава на използването на ключови думи, само заради възможностите им да постигнат висок ранг, то това вероятно ще има неприятни резултати. Похарчените пари няма да се доближат да резултатите на възвръщаемостта.

Broad Phrases насочване

Насочването на фрази, като част от стратегията за SEO оптимизация, може да се окаже по-трудна работа, отколкото си представяте. Фразите от две или три думи все пак могат да бъдат недостатъчно ясни. Те могат да послужат на интернет потребителите, които са наясно точно какво търсят.

Изследването за ключови думи

Изследването на ключови думи, които да послужат за целите на SEO оптимизацията, трябва да се прави с ясна цел. Компаниите, които провеждат проучване и завземат думи, които не са им потребни, могат да бъдат санкционирани.

В такива ситуации всеки специалист, който се занимава активно със SEO оптимизация, може да ви посъветва да използвате търсачката на Google. В случай, че по тази ключова дума се появяват компании, които имат релевантна на вашата дейност, то тя може да се използва. В ситуация, в която няма съвпадение, трябва да се отбележи, че това е ключова дума, която трябва да се оттегли от стратегията за SEO оптимизация.

Изследването на ключовите думи за подобряване на процесите на SEO оптимизацията е дълъг и доста труден процес. Задачата се затруднява допълнително, когато става дума за начинаещи изследователи. Ключовите думи са поле, което изисква наистина много опит и добро познаване на потребителското поведение. От друга страна, специалистите, които работят ежедневно с Google, знаят какви са оптималните условия, на които трябва да отговарят ключовите думи. Това е процес на работа, чийто конкретни действия изискват месеци, ако не и години за усъвършенстване.


ВИЖ ОЩЕ...

Уеб дизайн / Фирмен уеб сайт / Онлайн магазин / Рекламен сайт / Флаш уеб сайт / Корпоративен сайт / Онлайн директория / Графичен дизайн / Банер и лого / Видео реклама / Флаш анимации / Менюта, графики и др. / Галерии / Уеб каталози / Сео оптимизация / Сео линкове / Сео инструменти / Наблюдение и анализ / Tекстово съдържание / Уеб трафик / Позиции в търсачките / Онлайн маркетинг / Email маркетинг / Affiliate маркетинг / Статистика / Данни и проучване / Анализ и СЕО / Интернет реклама / Добавяне на урл / Текстови връзки / Статични и динамични / Реклама в с. мрежи / Блогове и обяви / Социални мрежи / Блогове / Маркетинг - с. мрежи / Страници, групи и др. / Социални медии / Уеб директории / Онлайн бизнес / Локален бизнес / Онлайн търговия / Реклама онлайн / Бизнес план / Маркетинг и реклама / Домейн имена / Хостинг планове / Домейн имена / Ниски цени / Наети сървъри / Други / Превод на сайт / Английски и др / Испански и др / Словенски и др / Сръбски и др / И още много други
WWW.SEO-WPB.BIZ.HT